WG1003 OEM Custom Logo / 8oz Striped Fluted Round Whiskey Glass